Olika energiformer

Här är några energiformer som vi har pratat om i skolan!

Här kommer två exempel på hur energi kan omvandlas från en form till en annan.

Värmeenergi- element, kroppsvärme

Rörelseenergi- ett föremål i rörelse

Strålningsenergi- solen, ljus, röntgen

Elektrisk energi- alla elektriska apparater, blixten

Kemisk energi- trä, olja, mat

Ljudenergi- vibrationer i luften

Kärnenergi- energi som bildas när atomkärnor delas

Lägesenergi- när ett föremål är högt upp så har det energi lagrad för att kunna sättas i rörelse/arbete. Ett föremål som har förmågan att falla neråt.

TITTA PÅ BILDEN NEDAN OCH TESTA DIG SJÄLV OM DU KAN DE OLIKA ENERGIFORMERNA OCH HUR DE OMVANDLAS!

Engelskaläxa till 18november

  • Läs igenom texten en gång
  • Läs igenom en gång till och markera de ord du förstår med grön penna och de ord du inte förstår med röd penna.
  • Översätt texten (gärna skriftligt för att ha koll på handlingen) till svenska
  • Slå upp ord under tiden som du inte förstår.
  • Till slut har du texten på svenska och kan nu plocka ut viktiga faktameningar på svenska.
  • Gör om dessa meningar med egna ord till engelska.

JAG KOMMER INTE ATT FÖRHÖRA GLOSORNA DENNA GÅNG, UTAN VILL ATT DETTA SKA BLI EN REN LÄSFÖRSTÅELSE LÄXA.

ELEVERNA KOMMER ATT FÅ ÅTERBERÄTTA TEXTEN MED EGNA MENINGAR.