Engelskaläxa till fredagen 31/3

”Hörförståelse”, lyssna och förstå det som sägs på engelska.

Du ska lyssna och titta på denna sagoberättelse:

Storyline Online – The Coal Thief

I kugghjulet längst ner i högra hörnet kan du välja hur sakta de ska prata så du hinner med att läsa texten och lyssna samtidigt.

1. Lyssna så många gånger du behöver för att förstå vad berättelsen handlar om. Om det är något ord du inte förstår, pausa och slå upp betydelsen till exempel på google translate, eller fråga mig eller annan vuxen vad ordet betyder.

2. Lyssna och stanna efter en mening och säg samma sak så du får öva på uttalet.

3. Gör dig beredd att återberätta vad sagan handlar om muntligt, men var även beredd skriftligt.

Hela From now on ljudfilen

Om man vill träna till bara musiken så har ni hela ljudfilen här till From now on

Du som ville ha huvudrollen ”direktören” kan också träna på texten till denna låt. Resten av er kan lära er refrängen och slutet.

From now on

I saw the sun begin to dim
And felt that winter wind blow cold
A man learns who is there for him
When the glitter fades and the walls won’t hold

‘Cause from then, rubble
What remains
Can only be what’s true
If all was lost
There’s more I gained
‘Cause it led me back
To you

From now on
These eyes will not be blinded by the lights
From now on
What’s waited ‘til tomorrow starts tonight
Tonight

Let this promise in me start
Like an anthem in my heart
From now on
From now on

I drank champagne with kings and queens
The politicians praised my name
But those are someone else’s dreams
The pitfalls of the man I became

For years and years
I chased their cheers
The crazy speed of always needing more
But when I stop
And see you here
I remember who all this was for

And from now on
These eyes will not be blinded by the lights
From now on
What’s waited ‘til tomorrow starts tonight
It starts tonight
And let this promise in me start
Like an anthem in my heart
From now on
From now on
From now on

And we will come back home
And we will come back home
Home, again!
And we will come back home
And we will come back home
Home, again!
And we will come back home
And we will come back home
Home, again!
(From now on!)

And we will come back home
And we will come back home
Home, again!


And we will come back home
And we will come back home
Home, again!

And we will come back home
And we will come back home (Yes)
Home, again!

And we will come back home
And we will come back home
Home, again!
And we will come back home
And we will come back home
Home, again

From now on
From now on
Home, again, ooh, ooh
From now on
From now on
Home, again