Spara värme

Värme+kan+ledas.+Ämne+som+leder+värme+dåligt_+Plast+Glas+Luft+Kork

Ämnen som leder värme kallas ledare. Exempelvis metaller och stenar.

Ämnen som inte leder värme kallas isolatorer (leder värme dåligt). Exempelvis trä, plast och luft.

Isolering förr i/av hus

Lavar och mossor mellan trästockarna för att isolera mot kyla.

Mattor på väggarna för att isolera ännu mera inne.

Visa källbilden

Sparar värme

Fett sparar värme.

Ull värmer även när det är fuktigt.

Päls håller kvar luft som isolerar. Fjädrar på fåglar.

Bivack isolerar.

Äta, dricka, röra sig mer för att hålla värmen.

Vilka olika sätt att spara värme kan du hitta i bilden?

dav

Värme/strömning/ledning/strålning

Vad är värme?

Hur varmt något är beror på hur snabbt atomerna/molekylerna rör sig.

När det är kallt eller när något är kallt så rör sig atomerna/molekylerna långsammare.

Ju mer dom rör sig desto varmare är det. VARMARE.

Varm luft stiger

Vilken av sängarna blir det varmast att sova i och varför?

vector-children-sleeping-in-bunkbed-and-one-girl-getting-dress

Hur överförs värme? (sprids)

Värmeenergi kan överföras eller spridas på olika sätt.

  • strömning
  • ledning
  • strålning

Strömning

Värme kan sprida sig genom strömmande luft (luftströmmar) eller strömmande vatten (vattenströmmar).

Om det blåser åt det håll där du står vid en brasa, så kan luften som värms upp av brasan flytta sig till dig. Värmen sprider sig via strömning

maxresdefault
Hartork-bast-i-test

Ledning

Värmen från kastrullen leds vidare genom handtaget.

Värmen från chokladen leds vidare genom skeden.

varmeledning_0
29555420330_c219a00637_h

Strålning

Värmestrålning tar med sig värme.

Värmestrålning är en form av ljus som vi inte kan se.

Brinnande ved skickar ut värmestrålning.

Solen skickar ut värmestrålning till jorden.

sun_77271022
f1-13-4-värmes-300x215

Energi från solen

dav

Energi från solen ligger lagrad i träden!

Energi kan inte skapas eller förstöras utan bara omvandlas i olika former.

Träden behöver energin från solen för att växa.

Energin lagras i träden.

Vi hugger ner träden och eldar med veden. Vi värmer oss med energin som från början kom från solen. Som har omvandlats till värmeenergi.

Växelvarma och jämnvarma

Växelvarma djur är beroende av solvärmen för att kunna röra sig. Exempelvis ormar, ödlor, olika groddjur.
Till jämnvarma djur räknas däggdjur och fåglar. Deras kroppar är alltid lika varma oavsett om det är varmt eller kallt runt omkring.
Vad är vi människor? Är vi växelvarma eller jämnvarma?
  • En frisk människas kroppstemperatur är alltid runt 37 grader. Det bildas hela tiden värme i våra kroppar.
  • Värmen bildas när vi rör oss och när vi förbränner maten.

Så…vad är vi?

SVETT

Varför svettas vi?

  • Man svettas helt enkelt för att bli svalare när man har blivit varm.
  • När svetten avdunstar så går det åt värme som tas från huden.
  • Då kyls kroppen.
  • Människan vill ha en jämn kroppstemperatur.