Kortslutning och sluten krets

Kortslutning är när en elektrisk ström går direkt mellan polerna i ett batteri utan något motstånd. Är tråden kort och tjock så går det väldigt fort för elektronerna.

Sluten krets


Sluten krets är en elektronisk krets som det flödar ström igenom. Den är alltså inte bruten någonstans. Elektronerna kan flöda mellan polerna utan stopp.

Olika energikällor

De förnybara energikällorna tillförs ständigt ny energi från solen och tar därför inte slut. Exempel på förnybara energikällor är biobränsle, solkraft, vindkraft och vattenkraft

De icke förnybara energikällorna finns däremot i en bestämd mängd på vår planet och återbildas mycket långsamt eller inte alls. Exempelvis kärnkraft, olja, naturgas och kol.

Olika energiformer

Här är några energiformer som vi har pratat om i skolan!

Här kommer två exempel på hur energi kan omvandlas från en form till en annan.

Värmeenergi- element, kroppsvärme

Rörelseenergi- ett föremål i rörelse

Strålningsenergi- solen, ljus, röntgen

Elektrisk energi- alla elektriska apparater, blixten

Kemisk energi- trä, olja, mat

Ljudenergi- vibrationer i luften

Kärnenergi- energi som bildas när atomkärnor delas

Lägesenergi- när ett föremål är högt upp så har det energi lagrad för att kunna sättas i rörelse/arbete. Ett föremål som har förmågan att falla neråt.

TITTA PÅ BILDEN NEDAN OCH TESTA DIG SJÄLV OM DU KAN DE OLIKA ENERGIFORMERNA OCH HUR DE OMVANDLAS!