Engelskaläxa till fredagen 31/3

”Hörförståelse”, lyssna och förstå det som sägs på engelska.

Du ska lyssna och titta på denna sagoberättelse:

Storyline Online – The Coal Thief

I kugghjulet längst ner i högra hörnet kan du välja hur sakta de ska prata så du hinner med att läsa texten och lyssna samtidigt.

1. Lyssna så många gånger du behöver för att förstå vad berättelsen handlar om. Om det är något ord du inte förstår, pausa och slå upp betydelsen till exempel på google translate, eller fråga mig eller annan vuxen vad ordet betyder.

2. Lyssna och stanna efter en mening och säg samma sak så du får öva på uttalet.

3. Gör dig beredd att återberätta vad sagan handlar om muntligt, men var även beredd skriftligt.

Engelskaläxa till 18november

  • Läs igenom texten en gång
  • Läs igenom en gång till och markera de ord du förstår med grön penna och de ord du inte förstår med röd penna.
  • Översätt texten (gärna skriftligt för att ha koll på handlingen) till svenska
  • Slå upp ord under tiden som du inte förstår.
  • Till slut har du texten på svenska och kan nu plocka ut viktiga faktameningar på svenska.
  • Gör om dessa meningar med egna ord till engelska.

JAG KOMMER INTE ATT FÖRHÖRA GLOSORNA DENNA GÅNG, UTAN VILL ATT DETTA SKA BLI EN REN LÄSFÖRSTÅELSE LÄXA.

ELEVERNA KOMMER ATT FÅ ÅTERBERÄTTA TEXTEN MED EGNA MENINGAR.

Engelskaläxa till fredag 16september

  • Markera texten med två färger, rött och grönt. Markera alla ord som du förstår med grönt och alla ord som du inte förstår med rött.
  • Lär dig glosorna under wordlist.
  • När du kan alla glosor så försöka att översätta texten så att du förstår den. OM du hade mycket rött så slå upp de ord du inte kunde för att kunna översätta texten bättre.
  • Svara på frågorna på baksidan av texten.