Läxa i engelska till fredag 29/1

  • Lär dig förstå och stava orden (de finns att träna på quizlet)
  • Välj ut 10 glosor och skriv meningar med dessa både i nutid och i dåtid.

Det blir med andra ord 20 meningar.

Ex.

I hear voices. (Jag hör röster.)

I heard voices yesterday. (Jag hörde röster igår.)

kände- felt           gjorde- made        var- was/were
tog fram- took out           hörde- heard
satte sig- sat down          sprang på- ran into
började- began                log mot- smiled at
lämnade, gick- left           gick- went
såg- saw                lade/satte- put
somnade- went to sleep         hade- had
insåg/förstod- realised       kom/fick- got              
Ingen text att läsa denna gång!

Inför engelskaproven v.50

Hur kan du träna inför provet?

Repetera alla glosor vi har haft, de finns kvar både på bloggen och quizlet (gå ut på bloggen och tryck på quizlet där så kommer du direkt till min sida).

Träna på att återberätta varje kapitel muntligt.

Träna på att återberätta varje kapitel i skrift med hjälp av glosorna. Använd dig då av grammatikreglerna för att checka av dig själv och rätta.

Det är alltid bra att lyssna på texterna också som repetition.

Träna att skriva egna meningar med hjälp av grammatikreglerna.

www.lillas.blog

lösenord: 5ac

PERSONLIGA PRONOMEN

I – jag                                               We – vi

You – du                                          You – ni

He – han                                           They – de

She – hon

It – den/det

ING FORM

När ett verb står i pågående form så lägger man på ändelsen –ing på verbet. Man sätter också in am, are, is framför verbet!!!

I am running. – Jag springer.                        We are eating. – Vi äter.

You are swimming. – Du simmar.                You are eating. – Ni äter.

He is running. – Han springer.                      They are eating. – De/dem äter.

She is swimming. – Hon simmer.

It is swimming. – Den/det simmar. (kan vara en katt ex. The cat is swimming.)

A/an = en eller ett

Engelska vokaler: E, I, A, O, U

An används i engelskan när substantivets eller adjektivets (den som står först) första bokstav låter som en vokal. Ex. An apple. An orange. An orange car.

A används i engelskan när ett substantivs eller adjektivs första bokstav låter som en konsonant. Ex. A book. A cat. A yellow house.

VERB I ICKE PÅGÅENDE FORM

I play. – Jag spelar.

You play. – Du spelar.

He plays. – Han spelar.

She plays. – Hon spelar.

It plays. – Den/det spelar.

We play. – Vi spelar.

You play. – Ni spelar.

They play. – De spelar.

Rumsprepositioner

Oftast lägger man bara på ett s när det är flera av något….

men det finns undantag beroende på hur ett ord stavas.

…anger läge eller plats.

Vi har också haft ord som man använder när man ska beskriva en väg för någon!

Gå rakt fram= walk straight on

Gå över= cross

Sväng vänster= turn left

Sväng höger= turn right

Vad är klockan?- What´s the time?

The time is……

Den är åtta, – It´s eight o´clock.

Den är halv fem. – It´s half past four.  (en halvtimme över/efter fyra)

Den är kvart I fem. – It´s a quarter to five.   (en kvart till fem)

Den är kvart över fem. – It´s a quarter past five.      (en kvart över/efter fem)

Den är fem i halv fem. – It´s twentyfive minutes past four.   

 (25minuter över/efter fyra)

Den är fem över halv fem. – It´s twentyfive minutes to five.  (25minuter till fem)

Engelskaläxa till 13maj

Gör som vi gjorde på lektionen då vi tränade studieteknik!

  1. Stryk under alla ord du absolut inte förstår med röd penna!

  2. Stryk under alla ord du förstår till hundraprocent med grön penna!

  3. Stryk under alla ord du är osäker på med gul penna!

 

Få en förståelse för texten!

Du kommer att få frågor OM texten i läxförhöret!

dav

 

Engelska under v.17

Vi har pratat mycket kring ett nytt kapitel som handlar om väder och årstider!

Lägger ut lite bilder här som eleverna har beskrivit muntligt! Dessa bilder är inte från boken men bra att öva muntligt.

thumbnail_IMG_20200420_163036
What season is it? It´s spring. It´s autumn. What´s the weather like? It´s rainy. It´s cold. Can you tell something more about the picture? The girl is freezing. The alien helping her. He givs her an umbrella.

thumbnail_IMG_20200420_163049
What season is it? It is winter. What´s the weather like? It´s very foggy. Can you tell more about the picture? There´s a lot of snow. There are no leafs at the trees.

thumbnail_IMG_20200420_163100
What season is it? It is winter. What´s the weather like? It´s snowy. It´s cold. It´s icy. Can tell you tell more about the picture? The snowman looks happy. The snowman wears a hat, a scarf. He has got a carrot nose.

thumbnail_IMG_20200420_163109
What season is it? It´s autumn. I can see that because the leefs are brown. What´s the weather like? It´s very very windy. She is blowing away. Can you tell more about the picture? She looks happy. She wears a raincoat and has got an umbrella.

thumbnail_IMG_20200420_163116
What season is it? It´s summer. What´s the weather like? The sun is shining. It´s hot and sunny. Can you tell more about the picture? He looks very thirsty. He is sweating. He wears shorts and a red t-shirt.