Läxa i engelska till 11 december

Läxa till 11 december

·       Läs och översätt all text

·       Lär dig glosorna

·       Lär dig berätta om flaggorna muntligt och skriftligt. (Det blir inga problem om du lär dig glosorna) Gå ut på QUIZLET och träna där!

Glosorna

en rand- a stripe                            sida- side

en rektangel- a rectangle        vänster- left

ett hörn- a corner             en ruta- a square

ett lönnlöv- a maple leaf              ett kors- a cross

en stjärna- a star                          en flagga- a flag

i toppen av- in the top of

Klicka på länken för att få upp texten

Läxa till 11 december

Läxa i engelska till 4 december

Eleverna har fått hem en stencil med fram och baksida. Grammatikregler finns med på pappret, vilka vi har jobbat med i skolan. Skickar med länken ifall att man har varit sjuk eller inte har kvar sin läxa av någon annan anledning.

Tryck på länken nedan om du vill öppna filen⇓

Läxa till 4dec

Om du vill öva have/has, frågeord mm. så gå ut på

Elevspel

Engelska läxa till 20 november

Your fantasy animal!

1. Hitta på ett fantasidjur! Svara på frågorna med hela meningar!

 • What kind of animal is it?
 • What is it called?
 • Where does it live?
 • How old is it?
 • What colour is it?
 • What does it eat?
 • What does it like to do?
 • Does it have enemies?
 • An interesting fact about it!

2. Fyll i tankekartan med stödord! 

3. Använd dig av dina svar och sätt ihop dessa till en flytande text där du skriver om djuret på engelska. (skriv så fint du bara kan) samt rita i BLÅA SKRIVHÄFTET!

OBS:

Använd dina kunskaper om Personliga pronomen + verbet ”att vara” (am, are, is) när du skriver.

Träna på att berätta muntligt. Du ska försöka att bara använda tankekartan när du berättar!

Den skriftliga flytande texten kan exempelvis börja såhär:

My fantasy animal is a mix between a tiger and a snake. It lives in Afrika! She is called………….

Tryck på länken om du har glömt läxan hemma!!! ⇒ Mixed animal läxa till 20nov  

Finns även extra papper på skolan! Hänger i båda klassrummen!

Bilder att beskriva/träna på inför test

Träna att beskriva dessa bilder muntligt och skriftligt!!!

 • Använd there is /there are
 • Prepositioner (on, beside, under, above, inside, between, behind, over, in front of
 • Have/has
 • Wear (she wears…. he wears….  they wear…)
 • Colours, clothes, rooms and furnitures (öva dessa på quizlet)

468792                 bedroom2

images        Jo22FbhzoVXxVD9ZLjlfEjl72eJkfbmt4t8yenImKBVvK0kTmF0xjctABnaLJIm9

kitchen        ladda ned (2)

menstrends            outfit

toxmystery_cbedroom