Engelskaläxa till 18november

  • Läs igenom texten en gång
  • Läs igenom en gång till och markera de ord du förstår med grön penna och de ord du inte förstår med röd penna.
  • Översätt texten (gärna skriftligt för att ha koll på handlingen) till svenska
  • Slå upp ord under tiden som du inte förstår.
  • Till slut har du texten på svenska och kan nu plocka ut viktiga faktameningar på svenska.
  • Gör om dessa meningar med egna ord till engelska.

JAG KOMMER INTE ATT FÖRHÖRA GLOSORNA DENNA GÅNG, UTAN VILL ATT DETTA SKA BLI EN REN LÄSFÖRSTÅELSE LÄXA.

ELEVERNA KOMMER ATT FÅ ÅTERBERÄTTA TEXTEN MED EGNA MENINGAR.

Engelskaläxa till fredag 16september

  • Markera texten med två färger, rött och grönt. Markera alla ord som du förstår med grönt och alla ord som du inte förstår med rött.
  • Lär dig glosorna under wordlist.
  • När du kan alla glosor så försöka att översätta texten så att du förstår den. OM du hade mycket rött så slå upp de ord du inte kunde för att kunna översätta texten bättre.
  • Svara på frågorna på baksidan av texten.

Läxa till 26april

Lär dig glosorna! (du kan träna på quizlet)

Lär dig förstå texten!

Du ska kunna återberätta texten om Walt Disney skriftligt med minst fem meningar på engelska. So sagt så är det med minst fem meningar. Av er som kan väldigt mycket engelska så förväntar jag mig mer.

Om du lär dig glosorna först så kan du med hjälp av de träna på att återberätta med egna ord och utveckla dina egna meningar.

På tisdag kommer du att få återberätta texten skriftligt.

bakom- behind blev- became

intresserad av- intrested of teckning- drawing

skisser, teckningar- sketches granne- neighbour

täckt med- covered with tecknade figurer- cartoons

tecknad ljudfilm- sound cartoon följdes av- was followed by

”vanlig” film- live action berömd- famous

nöjesfält- amusement parks utan- without

folkhjälte- folk hero fantasi- imagination