Kortslutning och sluten krets

Kortslutning är när en elektrisk ström går direkt mellan polerna i ett batteri utan något motstånd. Är tråden kort och tjock så går det väldigt fort för elektronerna.

Sluten krets


Sluten krets är en elektronisk krets som det flödar ström igenom. Den är alltså inte bruten någonstans. Elektronerna kan flöda mellan polerna utan stopp.

Olika energikällor

De förnybara energikällorna tillförs ständigt ny energi från solen och tar därför inte slut. Exempel på förnybara energikällor är biobränsle, solkraft, vindkraft och vattenkraft

De icke förnybara energikällorna finns däremot i en bestämd mängd på vår planet och återbildas mycket långsamt eller inte alls. Exempelvis kärnkraft, olja, naturgas och kol.

Olika energiformer

Här är några energiformer som vi har pratat om i skolan!

Här kommer två exempel på hur energi kan omvandlas från en form till en annan.

Värmeenergi- element, kroppsvärme

Rörelseenergi- ett föremål i rörelse

Strålningsenergi- solen, ljus, röntgen

Elektrisk energi- alla elektriska apparater, blixten

Kemisk energi- trä, olja, mat

Ljudenergi- vibrationer i luften

Kärnenergi- energi som bildas när atomkärnor delas

Lägesenergi- när ett föremål är högt upp så har det energi lagrad för att kunna sättas i rörelse/arbete. Ett föremål som har förmågan att falla neråt.

TITTA PÅ BILDEN NEDAN OCH TESTA DIG SJÄLV OM DU KAN DE OLIKA ENERGIFORMERNA OCH HUR DE OMVANDLAS!

Instuderingsuppgifter magnetism

Här kommer lite instuderingsuppgifter som eleverna kan träna på inför prov 🙂

OBS: Frågorna på provet kan ställas på annat sätt, så det är viktigt att förstå sina svar.

Repetera allt i No-skrivhäftet (gröna), titta gärna igenom bloggen på all no, för här finns det lite mer, MEN självklart bara sådant som vi har pratat om.

Kika gärna igenom småfilmerna här på bloggen så att ni färskar upp minnet utifrån sådant jag har visat.

Har ni hängt med på lektionerna (vilket jag känner att ni har gjort) så behöver ni inte plugga ihjäl er 🙂

Har ni några frågor så tveka inte att fråga!!!

Lycka till alla 5-or!

Magnetisk nord och syd

Magneterna som är vanliga i skolan kallas stavmagneter. De är målade i rött och vitt. Den röda änden kallas nordpol och den vita kallas sydpol.

Två nordpoler eller två sydpoler vill stöta bort varandra, repellera. Medan en sydpol och nordpol dras mot varandra, attraherar.

Om du delar en magnet på mitten får du två nya magneter med både nordpol och sydpol.

Kring magneter finns alltid ett magnetfält. Det är osynligt men påverkar tydligt kompasser om en sådan förs mot magneten. Rör du kompassen i närheten av magnetfältet börjar kompassnålen att snurra. På bilden nedan används järnfilspån för att se magnetfältets fältlinjer.

Detta experiment gjorde eleverna i skolan!

Om du har haft ett gammalt leksakståg med magneter vid varje
ände av varje vagn, så har du säkert känt och sett den
magnetiska kraften!

Magnetisk tågresa
Det finns riktiga tåg som går på magnetisk räls. Det fungerar
(enkelt förklarat) så att tågets underdel och rälsen repellerar,
stöter ifrån varandra. Dessa tåg åker nästan lika fort som
flygplan flyger!

Varför pekar kompassen mot norr?

Tryck på länken om du vill se en förklaring!

https://www.youtube.com/watch?v=b3VOK22ACP8&t=35s

Nordpolen och Sydpolen fungerar som en stavmagnet som ger jorden ett magnetiskt fält. Fältet skyddar bland annat vår jord mot solens strålar. 

Du märker troligtvis bara av det magnetiska fältet när pekaren på en kompass pekar norr. Men sanningen är att mycket på vår jord är beroende av de två polerna. Exempelvis har många djur en ”inbyggd kompass”. Den gör att fåglar kan hitta rätt när de flyger mot varmare grader. 

Det är faktiskt jordens magnetfält som gör att kompassens nordpil alltid pekar mot norr, för det är där som den magnetiska sydpolen finns. Vilket är anledningen till varför den attraherar nordpilen på kompassen. Man har bara valt att kalla den för en nordpol eftersom den är befinner sig i norr, för att undvika förvirring.

Forskare har observerat att jordens magnetfält just nu är på väg att bli markant svagare, och de magnetiska polerna flyttar sig mycket snabbt (10–50 kilometer om året). Dessa ändringar i riktning och intensitet kan tyda på att jordens magnetiska poler är på väg att byta plats – något som har skett många gånger tidigare.