Spara värme

Värme+kan+ledas.+Ämne+som+leder+värme+dåligt_+Plast+Glas+Luft+Kork

Ämnen som leder värme kallas ledare. Exempelvis metaller och stenar.

Ämnen som inte leder värme kallas isolatorer (leder värme dåligt). Exempelvis trä, plast och luft.

Isolering förr i/av hus

Lavar och mossor mellan trästockarna för att isolera mot kyla.

Mattor på väggarna för att isolera ännu mera inne.

Visa källbilden

Sparar värme

Fett sparar värme.

Ull värmer även när det är fuktigt.

Päls håller kvar luft som isolerar. Fjädrar på fåglar.

Bivack isolerar.

Äta, dricka, röra sig mer för att hålla värmen.

Vilka olika sätt att spara värme kan du hitta i bilden?

dav

Värme/strömning/ledning/strålning

Vad är värme?

Hur varmt något är beror på hur snabbt atomerna/molekylerna rör sig.

När det är kallt eller när något är kallt så rör sig atomerna/molekylerna långsammare.

Ju mer dom rör sig desto varmare är det. VARMARE.

Varm luft stiger

Vilken av sängarna blir det varmast att sova i och varför?

vector-children-sleeping-in-bunkbed-and-one-girl-getting-dress

Hur överförs värme? (sprids)

Värmeenergi kan överföras eller spridas på olika sätt.

 • strömning
 • ledning
 • strålning

Strömning

Värme kan sprida sig genom strömmande luft (luftströmmar) eller strömmande vatten (vattenströmmar).

Om det blåser åt det håll där du står vid en brasa, så kan luften som värms upp av brasan flytta sig till dig. Värmen sprider sig via strömning

maxresdefault
Hartork-bast-i-test

Ledning

Värmen från kastrullen leds vidare genom handtaget.

Värmen från chokladen leds vidare genom skeden.

varmeledning_0
29555420330_c219a00637_h

Strålning

Värmestrålning tar med sig värme.

Värmestrålning är en form av ljus som vi inte kan se.

Brinnande ved skickar ut värmestrålning.

Solen skickar ut värmestrålning till jorden.

sun_77271022
f1-13-4-värmes-300x215

Energi från solen

dav

Energi från solen ligger lagrad i träden!

Energi kan inte skapas eller förstöras utan bara omvandlas i olika former.

Träden behöver energin från solen för att växa.

Energin lagras i träden.

Vi hugger ner träden och eldar med veden. Vi värmer oss med energin som från början kom från solen. Som har omvandlats till värmeenergi.

Växelvarma och jämnvarma

Växelvarma djur är beroende av solvärmen för att kunna röra sig. Exempelvis ormar, ödlor, olika groddjur.
Till jämnvarma djur räknas däggdjur och fåglar. Deras kroppar är alltid lika varma oavsett om det är varmt eller kallt runt omkring.
Vad är vi människor? Är vi växelvarma eller jämnvarma?
 • En frisk människas kroppstemperatur är alltid runt 37 grader. Det bildas hela tiden värme i våra kroppar.
 • Värmen bildas när vi rör oss och när vi förbränner maten.

Så…vad är vi?

SVETT

Varför svettas vi?

 • Man svettas helt enkelt för att bli svalare när man har blivit varm.
 • När svetten avdunstar så går det åt värme som tas från huden.
 • Då kyls kroppen.
 • Människan vill ha en jämn kroppstemperatur.

Fotosyntes

FOTOSYNTES
Fotosyntesen kan i kort beskrivas som en kemisk händelse där energi från solljus tillsammans med koldioxid och vatten skapar glukos (socker) och syrgas.

solljus (solenergi)+koldioxid+vatten —-> druvsocker(glukos)+ syre

Växterna kan med hjälp av klorofyllet (det gröna färgämnet i växter) använda solljus, koldioxid och vatten för att tillverka sin egen mat.
5933dbb8c08386c2ce1bf7854c98b459_LI
kNTpx5T

Lär dig rita och förklara fotosyntes med egna ord!

VÄXTERNA OCH VI MÄNNISKOR
Växterna behöver solljuset för att kunna växa.
De behöver också vatten och koldioxid.
Så man kan säga att vi människor och växter behöver varandra. Vi andas ut koldioxid som växterna behöver och växter frigör syre som vi människor behöver. Vi får ju också socker från växterna.

Därför är det bra att prata med sina blommor hemma!

No-biologi-skogen-urskog och planterad skog

Urskog

 • I en urskog finns det väldigt gamla träd men också nya.
 • Det finns döda trä som ligger på marken som insekterna behöver.
 • Växter och djur trivs väldigt bra här.
 • Människan har inte rört skogen.
ladda ned (13)

Planterad skog

 • Finns det mest av i Sverige.
 • Alla träd är lika gamla och av samma art.
 • Runt hundra år sågas de ner.
 • Människorna planterar och hugger ner träd.
ladda ned (14)

Träden är viktiga och behövs till bland annat möbler och papper.

Kan du komma på fler saker?

Allemansrätten

 • Allemansrätten innebär att alla kan röra sig fritt i den svenska naturen, men som vi vet med frihet kommer även ansvar. Vi har alla rättigheter och skyldigheter vi behöver känna till.

No-biologi-skogen-däggdjur (rovdjur o bytesdjur) och småfåglar

Däggdjur

Däggdjur föder levande ungar och diar (ger de mjölk) nyfödda ungar.

Bland däggdjuren finns:

 1. Rovdjur:  Djur som äter kött och jagar andra djur. Ex. lodjur, björn
 2. Bytesdjur: De djuren som blir uppätna av rovdjuren. Ex. hare, rådjur

Småfåglar

Koltrast, bofink, talgoxe, blåmes, kungsfågel, lövsångare, rödhake.

No-biologi-skogen-myrorna

Myrornas uppgifter

 • Bygger upp stacken
 • Gräver gångar
 • Släpar hem mat
 • Tar hand om äggen, larverna och drottningen

Finns bara honor i en myrstack och de kallas för arbetsmyror!

Ofta väljer myrorna att anlägga sina kolonier och själva myrstacken vid något naturligt skydd. Det kan vara ett träd, en sten eller en stubbe. Då skyddas stacken från väder, vind och fiender från det hållet.

Många myror bygger sina stackar i söderläge, då får de det bästa solläget.

forest-ant-hill-4195_960_720

Hur försvarar sig myrorna mot fiender?

De offrar ig själva genom att explodera och täcker då fienden med en gul giftig sörja.

No-biologi-skogen-svampar och bär

Svampar viktiga för skogen

Svamptrådarna heter mycel och ligger runt trädens rötter.

De hjälper träden att ta upp vatten och mineralämnen.

Samtidigt får svamparna sockernäring från träden.

Hattsvamp

Ätliga svampar: Karljohansvamp, kantareller

Giftiga svampar: Flugsvamp

Bär

Blåbär:

 • Trivs i granskog
 • Fuktig mark

Lingon:

 • Trivs i ljusare skog, i bergshällar, gles tallskog
 • Tål kyla väldigt bra

Hallon:

 • Behöver mycket ljus                                            ladda ned (7)
 • Trivs bäst på kalhyggen och öppna platser

KALHYGGE= nerhugget område