Kan man göra en spik/sax magnetisk?

Japp…det kan man!

Tryck på länken för att se video!

https://youtu.be/MPcwPvJENvg

Man tillverkar magneter med magneter. Om man drar en
magnet många gånger, hela tiden åt samma håll, längs t.ex. en
spik så blir spiken magnetisk. Det som händer är att alla
”pyttemagneterna”, järnatomerna, ordnar sig åt samma håll.

För att ta spiken inte ska vara magnetisk behöver du bara slå den mot något hårt några gånger.

Kan man förstöra magnetism?

Ja. Slå med något på det magnetiska föremålet eller använd hög värme.

Tre olika typer av magneter

Vad är en magnet?

En magnet är ett objekt som skapar ett magnetfält. Allt från naturligt magnetiska mineraler till magneter som kräver ström (elektromagneter) kan vara magnetiska och skapa ett magnetfält. Naturligt magnetiska mineraler blir magnetiserade av jordens eget magnetfält.

VI HAR PRATAT OM TRE OLIKA TYPER AV MAGNETER!!!

Se nedan!

Naturliga magneter

 • naturliga magneter är alltid magnetiska och skapar alltid magnetfält
 • exempelvis en stavmagnet
 • vissa stenar är naturligt magnetiska

Tillfälliga magneter

Tillfälliga magneter kan bli magnetiska ett tag men kan inte behålla sitt magnetfält under lång tid. Vanligtvis är de objekt som fått ett magnetfält genom att komma i kontakt med en starkare magnet.

Ellära och magnetism. - ppt video online ladda ner
Lena Koinberg | Fysik: Elektricitet och Magnetism

Om man t.ex. lindar en ledningstråd runt en spik och kopplar
tråden till ett batteri, så kommer spiken börja fungera som en
magnet. Men bara så länge det är en sluten krets och den
elektriska strömmen strömmar.
Vi använder elektromagneter i t.ex. elektriska lyftkranar. Då
kan vi enkelt plocka upp och sortera bort saker av järn. Från
t.ex soptippar.
Alla elapparater som har en motor har en elektromagnet i sig.
Det finns även magneter i kontokort, videoband och
kassettband!

Vad är skillnaden mellan en permanent magnet och en tillfällig magnet? 💫 Vetenskaplig Och Populär Multimedia Portal. 2020

Kräver ström för att vara magnetiska!

MAGNETISM

Magneter upptäcktes i staden Magnesia i Grekland (nuvarande västra Turkiet) Manisa. Historien berättar om en fåraherde som hade en käpp av järn, som plötsligt en dag drogs mot ett berg. Berget innehöll det magnetiska mineralet magnetit. Magnetit kallas också för svartmalm och kan hittas i gruvor i Kiruna.

En bit magnetit är en naturlig magnet. De flesta magneter vi använder är konstgjorda.

Vad är magnetism?

Magnetism är som en osynlig kraft som påverkar föremål.

Man kan säga att magnetism har att göra med elektriska laddningar som rör sig. Ordet magnetism är ursprungligen från Magnesia i Turkiet: det var här man hittade de första magnetiska materialen.

Det finns tre ämnen som har magnetiska egenskaper: järn, nickel och kobolt. För att en sak ska bli magnetisk måste den innehålla, järn, nickel eller kobolt.

Exempel på saker som är magnetiska: Stolsben (gjorda av metall), gem(gjorda av metall), häftstift och magneter. Elektromagneter.

Exempel på saker som inte är magnetiska: Glas, plast, trä och tyg.

Varför är järn magnetiskt?

Allt är uppbyggt av atomer. En av atomens delar heter elektron. I en atom finns elektroner och de snurrar runt atomens kärna.

I en järnatom rör sig väldigt många elektroner åt olika håll. Men då järn har magnetiska egenskaper så justeras deras elektroner och ställer sig på rad när de påverkas av ett starkt yttre magnetfält (en naturlig magnet).

Spara värme

Värme+kan+ledas.+Ämne+som+leder+värme+dåligt_+Plast+Glas+Luft+Kork

Ämnen som leder värme kallas ledare. Exempelvis metaller och stenar.

Ämnen som inte leder värme kallas isolatorer (leder värme dåligt). Exempelvis trä, plast och luft.

Isolering förr i/av hus

Lavar och mossor mellan trästockarna för att isolera mot kyla.

Mattor på väggarna för att isolera ännu mera inne.

Visa källbilden

Sparar värme

Fett sparar värme.

Ull värmer även när det är fuktigt.

Päls håller kvar luft som isolerar. Fjädrar på fåglar.

Bivack isolerar.

Äta, dricka, röra sig mer för att hålla värmen.

Vilka olika sätt att spara värme kan du hitta i bilden?

dav

Värme/strömning/ledning/strålning

Vad är värme?

Hur varmt något är beror på hur snabbt atomerna/molekylerna rör sig.

När det är kallt eller när något är kallt så rör sig atomerna/molekylerna långsammare.

Ju mer dom rör sig desto varmare är det. VARMARE.

Varm luft stiger

Vilken av sängarna blir det varmast att sova i och varför?

vector-children-sleeping-in-bunkbed-and-one-girl-getting-dress

Hur överförs värme? (sprids)

Värmeenergi kan överföras eller spridas på olika sätt.

 • strömning
 • ledning
 • strålning

Strömning

Värme kan sprida sig genom strömmande luft (luftströmmar) eller strömmande vatten (vattenströmmar).

Om det blåser åt det håll där du står vid en brasa, så kan luften som värms upp av brasan flytta sig till dig. Värmen sprider sig via strömning

maxresdefault
Hartork-bast-i-test

Ledning

Värmen från kastrullen leds vidare genom handtaget.

Värmen från chokladen leds vidare genom skeden.

varmeledning_0
29555420330_c219a00637_h

Strålning

Värmestrålning tar med sig värme.

Värmestrålning är en form av ljus som vi inte kan se.

Brinnande ved skickar ut värmestrålning.

Solen skickar ut värmestrålning till jorden.

sun_77271022
f1-13-4-värmes-300x215

Energi från solen

dav

Energi från solen ligger lagrad i träden!

Energi kan inte skapas eller förstöras utan bara omvandlas i olika former.

Träden behöver energin från solen för att växa.

Energin lagras i träden.

Vi hugger ner träden och eldar med veden. Vi värmer oss med energin som från början kom från solen. Som har omvandlats till värmeenergi.

Växelvarma och jämnvarma

Växelvarma djur är beroende av solvärmen för att kunna röra sig. Exempelvis ormar, ödlor, olika groddjur.
Till jämnvarma djur räknas däggdjur och fåglar. Deras kroppar är alltid lika varma oavsett om det är varmt eller kallt runt omkring.
Vad är vi människor? Är vi växelvarma eller jämnvarma?
 • En frisk människas kroppstemperatur är alltid runt 37 grader. Det bildas hela tiden värme i våra kroppar.
 • Värmen bildas när vi rör oss och när vi förbränner maten.

Så…vad är vi?

SVETT

Varför svettas vi?

 • Man svettas helt enkelt för att bli svalare när man har blivit varm.
 • När svetten avdunstar så går det åt värme som tas från huden.
 • Då kyls kroppen.
 • Människan vill ha en jämn kroppstemperatur.

Fotosyntes

FOTOSYNTES
Fotosyntesen kan i kort beskrivas som en kemisk händelse där energi från solljus tillsammans med koldioxid och vatten skapar glukos (socker) och syrgas.

solljus (solenergi)+koldioxid+vatten —-> druvsocker(glukos)+ syre

Växterna kan med hjälp av klorofyllet (det gröna färgämnet i växter) använda solljus, koldioxid och vatten för att tillverka sin egen mat.
5933dbb8c08386c2ce1bf7854c98b459_LI
kNTpx5T

Lär dig rita och förklara fotosyntes med egna ord!

VÄXTERNA OCH VI MÄNNISKOR
Växterna behöver solljuset för att kunna växa.
De behöver också vatten och koldioxid.
Så man kan säga att vi människor och växter behöver varandra. Vi andas ut koldioxid som växterna behöver och växter frigör syre som vi människor behöver. Vi får ju också socker från växterna.

Därför är det bra att prata med sina blommor hemma!