No under v.12

Denna vecka har eleverna fortsatt lära känna de fem olika pulvren som vi jobbar med.

EGENSKAPER

Målet: Du undersöker fem okända ämnen.

❉ Fundera på (Förutsägelse)

Förutsägelse= det man tror ska hända

Vilka likheter tror ni finns mellan ämnena?
Vilka skillnader tror ni finns mellan ämnena?

De har fått använt fyra av fem sinnen som vi har och beskrivit de olika pulvren utifrån deras egenskaper!

1441694134_95

De får absolut inte använda smaken då de inte vet det är för ämnen de jobbar med!

Så här har vi pratat mycket om egenskaper och hur man kan beskriva dessa pulver.

Egenskaper: mjukt, hårt, lent, strävt, kantigt, vitt, genomskinligt, fyrkantigt, kubformat, runt, platt, svagt, starkt, surt, sött, knastrigt osv.

VATTENTEST

Mål: Du undersöker vad som händer när de 5 ämnena blandas med vatten.

❉ Fundera på (Förutsägelse)

Vad tror ni kan hända när man blandar ämnen
med vatten?

Eleverna fick testa hur de olika pulvren reagerar med först 1 droppe vatten och sedan 6 droppar vatten totalt.

De fick beskriva händelserna NOGA!

No-prov 12 februari

Övningsfrågorna är till för att öva, det är inget jag vill ha in av eleverna. Vi har repeterat i skolan och kommer att repetera lite på tisdag också.

Jag har berättat för eleverna att provet kommer att gå till på lite annorlunda sätt, dels för att pröva något nytt samt för att se om vissa kanske har lättare att förklara saker muntligt. De kommer att få en powerpoint skickad till deras email med olika bilder, där de ska spela in sig själva och berätta om varje bild.

Många av övningsfrågorna hänger ihop med varandra, så träna att förklara saker.

Fotosyntesen

Energi som omvandlas

Växelvarma djur- jämnvarma djur

Värme- molekylerna, hur värme sprids, hur man kan spara värme

Förklara hur vindar uppstår

Mätare för väder- kunna förklara och se skillnad på de olika mätarna

Övningsfrågorna ifall att du har glömt på skolan (tryck på länken nedan:

Förberedande övningsfrågor inför prov om värme

 

 

 

 

Mätare för väder

Termometer                                  Vindmätare 

(mäter temperatur)                    (mäter styrkan på vinden)

504549_48752_3                       9677347946526

Regnmätare                                                    Barometer 

(mäter mängden regn i millimeter)           (mäter lufttryck)

unnamed                                          6NAaDJ3BKw-7093

Vindflöjel/vimpel 

(visar riktning av vinden)

calcetín-de-viento-13520377