Engelskaläxa till 18november

  • Läs igenom texten en gång
  • Läs igenom en gång till och markera de ord du förstår med grön penna och de ord du inte förstår med röd penna.
  • Översätt texten (gärna skriftligt för att ha koll på handlingen) till svenska
  • Slå upp ord under tiden som du inte förstår.
  • Till slut har du texten på svenska och kan nu plocka ut viktiga faktameningar på svenska.
  • Gör om dessa meningar med egna ord till engelska.

JAG KOMMER INTE ATT FÖRHÖRA GLOSORNA DENNA GÅNG, UTAN VILL ATT DETTA SKA BLI EN REN LÄSFÖRSTÅELSE LÄXA.

ELEVERNA KOMMER ATT FÅ ÅTERBERÄTTA TEXTEN MED EGNA MENINGAR.

Engelskaläxa till fredag 16september

  • Markera texten med två färger, rött och grönt. Markera alla ord som du förstår med grönt och alla ord som du inte förstår med rött.
  • Lär dig glosorna under wordlist.
  • När du kan alla glosor så försöka att översätta texten så att du förstår den. OM du hade mycket rött så slå upp de ord du inte kunde för att kunna översätta texten bättre.
  • Svara på frågorna på baksidan av texten.

Instuderingsuppgifter magnetism

Här kommer lite instuderingsuppgifter som eleverna kan träna på inför prov 🙂

OBS: Frågorna på provet kan ställas på annat sätt, så det är viktigt att förstå sina svar.

Repetera allt i No-skrivhäftet (gröna), titta gärna igenom bloggen på all no, för här finns det lite mer, MEN självklart bara sådant som vi har pratat om.

Kika gärna igenom småfilmerna här på bloggen så att ni färskar upp minnet utifrån sådant jag har visat.

Har ni hängt med på lektionerna (vilket jag känner att ni har gjort) så behöver ni inte plugga ihjäl er 🙂

Har ni några frågor så tveka inte att fråga!!!

Lycka till alla 5-or!